IMG_9650

Rotterdam Draadloos is een initiatief van de aerea en partijen in de stad. aerea voorziet het centrum van Rotterdam van een WiFi-netwerk. Bedrijven en organisaties kunnen partner worden van het project. Zij kunnen de mogelijkheden van mobiele toepassingen op het draadloze netwerk testen. Het is de bedoeling dat in samenwerking met gemeentelijke en commerciële partijen dit netwerk verder uitgebreid en geëxploiteerd zal worden.
Waarom wil Rotterdam draadloos?
De gemeente Rotterdam wil de stad zo goed mogelijk uitrusten op het gebied van communicatie en dataverkeer. Een goede en snelle infrastructuur voor dataverkeer draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat van de stad, aerea helpt hierbij.
Glasvezel wordt al in wijken en bedrijventerreinen aangelegd. Een draadloos netwerk dat mobiele toepassingen mogelijk maakt, hoort daar ook bij. Het kan bedrijven, organisaties en bewoners veel voordelen bieden. Informatie kan op willekeurige locaties snel worden opgehaald, het uitwisselen van informatie kan worden versneld en het bedrijfsproces en dienstverlening kunnen worden verbeterd.
Doelgroepen
Belangrijke doelgroepen van Rotterdam Draadloos zijn bedrijven, (semi-)publieke instellingen en organisaties. Anderen, waaronder consumenten, krijgen via Rotterdam Draadloos toegang gratis en betaald internet.Bedrijven en organisaties die willen deelnemen aan Rotterdam Draadloos kunnen voor informatie contact opnemen met de projectorganisatie via projectinfo@rotterdamdraadloos.nl.
De voordelen van draadloos
Met een stadsdekkend draadloos netwerk hoeft apparatuur niet meer met kabels te worden aangesloten. Graafwerkzaamheden zijn dan steeds minder nodig. Maar je kan ook denken aan camera’s, verkeerslichten, parkeermeters, straatverlichting, luchtkwaliteitsmeters en gemalen die op afstand bediend kunnen worden. Personeel van bedrijven en diensten kan op straat en in de auto overal gegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld politie en brandweer (camerabeelden, plattegronden), artsen en thuiszorgmedewerkers (medische gegevens), personeel in de vervoersector en openbaar vervoer (orderafhandeling, dienstroosters en calamiteiten). Bezoekers aan de stad kunnen overal over een veelheid aan informatie beschikken over de stad (restaurants, geldautomaten, openbaar vervoer, parkeerplaatsen met vrije plaatsen, apotheek, musea, gemeentehuis). Bellen op basis van VOIP is eveneens mogelijk.